NATO Güneydo?u Avrupa

Mü?terek Komutanl???         

Bas?n ve Halkla ?li?kiler ?ubesi      

                                BASIN DUYURUSU                 09 A?ustos 2001


NATO Güneydo?u Avrupa Mü?terek Komutanl???'nda Devir-teslim

Org. Vecihi AKIN K??las?, ?irinyer, ?zmir –  NATO Güneydo?u Avrupa Mü?terek Kuvvetler Komutan? Orgeneral Tamer Akba?, 13 A?ustos 2001 Pazartesi günü Orgeneral Vecihi Ak?n K??las?'nda düzenlenecek bir törenle görevini Korgeneral Oktar Ataman'a devredecektir.    

Karargah? Napoli'de bulunan Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Ba?komutan? Oramiral James O. Ellis'in de haz?r bulunaca?? tören saat 16.30 ba?layacak, Oramiral Ellis, Orgeneral Akba? ve Korgeneral Ataman'?n konu?malar? ve Komutanl?k Forsunun devir-teslimini müteakip tören geçi?i ile sona erecektir.

16 A?ustos 1999 tarihinde teslim ald??? Komutanl?k görevini, 30 A?ustos 2001 tarihi itibariyle Orgeneralli?e terfi eden Korgeneral Ataman'a teslim edecek olan  Orgeneral  Akba?, 15 A?ustos 2001  tarihinde 3ncü Ordu Komutanl??? görevini devralacakt?r.

 


Headquarters Joint Command Southeast

Public Information Office

Sirinyer, Izmir

Tel: 90-232-448-4848/2005/2007

Fax: 90-232-448-4495