02 Eylül 1999

 

NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığında Yeni Komuta Yapısına Geçiş

Karargahı İzmir'de bulunan NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı dün (1 Eylül 1999) düzenlenen bir törenle NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı adını aldı.

Eskiden sadece kara unsurlarına komuta eden komutanlık, NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı olarak artık kara, hava ve deniz unsurlarının müşterek görev yapacağı bir yapıya kavuşuyor. Yeni komuta yapısı çerçevesinde karargahta Türk ve diğer ülke personeli arasındaki oran da değişiyor ve çokulusluluk oranı yüzde 41'den yüzde 52'ye yükseliyor. Karargahta temsil edilen altı ülke olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, ingiltere, italya, Kanada ve Türkiye'ye ilaveten Hollanda, İspanya, Macaristan ve Yunanistan'dan personel de karargahta görev yapacak.

Bu çokulusluluk komutanlığın üst düzey kadrolarına da yansıyor. NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Orgeneral Tamer Akbaş tarafından deruhte edilirken, Komutan Yardımcılığı Amerikalı Tümgeneral Zannie O. Smith, Kurmay Başkanlığı ise Yunanlı Tümgeneral Georgios Manioudakis tarafından yürütülüyor.

Yeni komuta yapısına geçiş töreninde bir konuşma yapan Orgeneral Tamer Akbaş yeni komuta yapısına geçişin İttifakın tarihinde yeni bir dönemin de başlangıcı olduğunu belirterek, NATO GUneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığının da artık daha büyük bir aile haline geldiğini ifade etti. ittifaka üye 10 ülkenin temsil edildiği bu komutanlıkta hoşgörü, karşılıklı saygı, şeffaflık, yüksek moral ve askeri disiplinin en önemli prensipler olduğunu vurgulayan Orgeneral Akbaş, çokulusluluğun karargahın daha müessir çalışmasını sağlayacağını ve bunun da İttifak dahilinde insicam ve dayanışmaya katkıda bulunacağını söyledi.

Beş yılı aşkın bir çalışmanın ürünü olan yeni komuta yapısından maksat, NATO'nun sadece Avrupa'da soğuk savaştan sonra ortaya çıkan yeni güvenlik yapısına değil, Birleşik Müşterek Görev Kuvveti konsepti, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliğinin güçlendirilmesi ve NATO'nun genişlemesi gibi NATO girişimlerine ve Avrupa'nın güney bölgesini çevreleyen istikrarsızlıklara daha iyi adapte olmasını sağlamaktır.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Headquarters Joint Command Southeast
Public Information Office
Şirinyer, İzmir
Tel: 90-232-4484848/2007/2008
Fax: 90-232-4484495
e-Mail: [email protected]
https://nato.org.tr