No: 03

11 Haziran 2002

 

NATO VE BARIŞ İÇİN ORTAKLIK ÜLKELERİ COOPERATIVE BEST EFFORT 02 TATBİKATINI İCRA EDİYOR

COOPERATIVE BEST EFFORT 2002 Tatbikatı 17-28 Haziran 2002 tarihleri arasında Gürcistan'ın Tiflis kentinde icra edilecektir.

Altı NATO ve dokuz Barış İçin Ortaklık (BIO) ülkesi tatbikatta çokuluslu bir tabur oluşturacak ve bir "Barışı Destekleme Harekatı" senaryosu içerisinde küçük çaplı piyade harakatı ilgili bilgi ve becerilerini paylaşarak birlikte harekat icra etme yeteneklerini geliştireceklerdir. Eğitim faaaliyetlerine ilave olarak, tatbikat çerçevesinde oluşturulacak çokuluslu sağlık tesisinde, yerel halktan ihtiyacı olanlara sağlık hizmetleri sunulacaktır.
Tatbikata NATO ülkelerinden A.B.D., İngiltere, Kanada, Macaristan, Türkiye ve Yunanistan; BIO ülkelerinden Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Romanya ve Ukrayna katılmaktadır.

COOPERATIVE BEST EFFORT 02 Tatbikatı NATO Güney Avrupa bölgesinin Barış İçin Ortaklık programı çerçevesinde her yıl icra edilen başlıca NATO/BIO çokuluslu küçük birlik fiili kıt'a tatbikatıdır. Tatbikat NATO ve BIO ülkeleri arasında anlayış ve birlikte harekat icra yeteneğini geliştirmeye yönelik tatbikat serisinin bir parçasıdır. Tatbikat Barışı Destekleme Harekatı için gerekli görevlerle ilgili temel bilgiyi sağlayacak ve daha büyük çaplı tatbikatlar için bir alt yapı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Tatbikati NATO Avrupa Güney Bölgesinin 2002 yılı eğitim faaliyetleri çerçevesinde, NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Amerikalı Oramiral Gregory G. JOHNSON tarafından planlanmıştır. Tatbikat NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oktar ATAMAN'ın sevk ve idaresi altında icra edilecektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATLERİNE: 14-28 Haziran 2002 tarihleri arasinda Tiflis'teki Old T'biiisi Otelinde Basın Haber Merkezi faaliyete geçirilecektir. Basın Haber Merkezinin kurulmasından önce basın yayın organlarının soruları NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne yöneltilmelidir. Telefon: +90 232 448 48 48'den dahili No. 2007 veya 2008. Faks: +90-232-4484495.
E-posta: [email protected]