No: 02-03                                                                                                                            12 ?ubat 2003

 

NATO GÜNEYDO?U AVRUPA MÜ?TEREK KOMUTANLI?INDA

ÇANAKKALE MUHAREBELER? ANMA TÖREN?

 

?zmir- NATO Güneydo?u Avrupa Mü?terek Komutanl???, Çanakkale Muharebelerinin 88. Y?ldönümü nedeniyle 16 Mart 2003 Pazar günü, saat 19.30’da Orgeneral Vecihi Ak?n Garnizonu’nda bir anma töreni düzenleyecektir.

Anma Töreninde, karargahtan bir grup askeri ve sivil personel Buket Uzuner’in “Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu” adl? roman?ndan uyarlanan bir oyunu sahneye koyacaklard?r. Yazar, kar amac? gütmeyen ve amatör oyuncular?n büyük istekle olu?turduklar? Komutanl???n bu projesine izin vermi?tir.

Bas?n mensuplar? bu faaliyete davetlidir. Kat?lmak isteyen bas?n mensuplar?n?n a?a??da belirtilen telefon ve faks numaralar?ndan Bas?n ve Halkla ?li?kiler ?ubesi Müdürlü?ünü arayarak isim yazd?rmalar? ve 16 Mart günü saat en geç 19.00’da Orgeneral Vecihi Ak?n Garnizonu ana giri? kap?s?nda bulunmalar? rica olunur.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Güneydo?u Avrupa Mü?terek Komutanl???

Bas?n ve Halkla ?li?kiler ?ubesi

?irinyer/?zmir

Tel: +90-232-411 1080

Faks: +90-232-411 1088

e-Mail: [email protected]

https://nato.org.tr