NATO GÜNEYDOĞU AVRUPA
MÜŞTEREK KOMUTANLIĞI
(JCSOUTHEAST)
HAKKINDA BİLGİLER

 

GÜNEYDOĞU AVRUPA MÜŞTEREK KOMUTANLIĞININ BÖLGE BARIŞ VE İSTİKRARINA KATKILARI

NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı, NATO’nun 1994 yılında Barış için Ortaklık (BİO) girişimini başlatmasından bugüne, 27 BİO ülkesinin 14’ü ile ilişkilerini geliştirmiş ve Avrupa Müttefik Komutanlığı içinde bu konuda öncü olmuştur.

NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı’nın ilişki kurduğu BİO ülkeleri: Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya*, İsviçre, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldovya, Özbekistan, Romanya, Türkmenistan ve Ukrayna’dır.

NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Karargahı planladığı, uzman personel ziyaretleri, seyyar eğitim timleri, tatbikatlar, konferanslar, seminerler ve çalışma grupları faaliyetleri ile bu ülkelerin kendi programlarında başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır.

NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı Barış İçin Ortaklık proğramı çerçevesinde ilk BİO tatbikatını icra eden karargahdır. Romanya’da icra edilen ilk BİO tatbikatı Cooperative Determination 95’tir. Bu tatbikatı sırasıyla; Türkiye’de Cooperative Demand 97, Bulgaristan’da Cooperative Determination 98, Romanya’da Cooperative Determination 99, Arnavutluk’ta Cooperative Dragon 00, Azerbaycan’da Cooperative Determination 01, Gürcistan’da Cooperative Best Effort 02 ve Ukrayna’da Cooperative Adventure Exchange 02 tatbikatları takip etmiştir.

NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı Balkanlardaki NATO operasyonlarının başlangıcından beri Balkanlar’da harekata iştirak eden personel bulundurmuştur. Karargahımız tek başına bir harekat sorumluluğu almış olmasa da 2000 yılında NATO Kosova Kuvveti (KFOR) Karargahına görevlendirdiği 150’ den fazla personeliyle o dönemde KFOR Karargahındaki en büyük grubu teşkil etmiştir.

* Türkiye Eski Yugoslav cumhuriyeti Makedonya’yı anayasal ismi ile tanımaktadır.