KOMUTAN

Orgeneral Orhan Yöney

J
H
Q

S
O
U
T
H
E
A
S
T

Kara Harp Okulu’ndan 1962 yılında Topçu Subayı olarak mezun olan Orgeneral Orhan Yöney, 1974 yılında Kara Harp Akademisi’ni, 1976 yılında İngiltere Kara Kurmay Koleji’ni bitirmiştir. 1977 yılının ilk yarısında Kara Harp Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra Belçika’daki SHAPE karargahına atanan ve üç yıl Proje Subayı olarak görev yapan Orgeneral Yöney, müteakiben Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığında yedi yıl Proje Subaylığı ve Şube Müdürlüğü yapmıştır.

1987-1989 yıllarında Sarıkamış’ta Topçu Alay Komutanlığı, 1989-1990 döneminde 3ncü Ordu Harekat Başkanlığı görevini müteakip, 30 Ağustos 1990’da Tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi Başkanlığına atanmıştır.

1991 yılı Haziran ayında Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargahında (IMS) Plan Prensipler Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Orgeneral Yöney, müteakiben 1993-1994 döneminde 19ncu Piyade Tugay Komutanlığı görevini ifa ettikten sonra, 30 Ağustos 1994’te Tümgeneralliğe terfi etmiş ve Genelkurmay Plan Harekat Dairesi Başkanlığına atanmıştır.

Ağustos 1995’te Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi Başkanlığına getirilen Orgeneral Yöney, Ağustos 1997’de Ankara’daki 1nci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına, Ağustos 1998’de ise Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığına atanmıştır. Ağustos 1999’da Korgeneralliğe yükseltilen ve Ağustos 2000 tarihine kadar 6ncı Kolordu Komutanlığı görevinde bulunan Orgeneral Yöney bu tarihten sonra Brüksel’deki NATO Karargahına Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı olarak atanmıştır.

18 Ağustos 2003 tarihinde NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetler Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Yöney, 30 Ağustos 2003 tarihinde Orgeneralliğe terfi etmiştir.

Bayan Emel Yöney ile evli olan Orgeneral Orhan Yöney’in 2 çocuğu vardır.