KOMUTAN YARDIMCISI

 

Tümgeneral Henry W. Stratman

J
H
Q

S
O
U
T
H
E
A
S
T

Tümgeneral Henry W. (Hank) Stratman halihazırda İzmir’deki NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığının Komutan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Tümgeneral Stratman bu görevinde Komutan’a NATO Komutanlığımızın bütün sorumluluklarıyla ilgili olarak istişarede bulunur ve yardımcı olur. Bu sorumluluklar arasında ihtimalat planları ile harekat vazifeleri; askeri işbirliği; tatbikatlar ve eğitim; Barış için Ortaklık (BİO) ve Akdeniz Diyaloğu faaliyetlerinin yanı sıra Yüksek Hazırlık Dereceli Kuvvetler hazırlık faaliyetleri vardır.

Tümgeneral Stratman Vienna, Missouri (A.B.D.)’li olup, 1972 yılında Jefferson City, Missouri’deki Lincoln Üniversitesi’den askeri öğrenciler arasında temayüz ederek mezun olmuştur.

A.B.D. Kara Kuvvetleri’ne Topçu Teğmen olarak nasp olunan Tümgeneral Stratman, A.B.D., Almanya, Kore, güneydoğu Asya ve Bosna-Hersek’te kara birliklerinde görev yapmıştır. Tümgeneral Stratman Lincoln Üniversitesi’den Beden Eğitimi dalında lisans diploması, Güney California Üniversitesi’nden Sistem Yönetimi dalında yüksek lisans diploması sahibi olup, A.B.D. Kara Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Akademisi ve Kara Harp Akademisi mezunudur.

Tümgeneral Stratman’ın daha önceki önemli görevleri arasında Enduring Freedom (Afganistan) Harekatı ve Iraqi Freedom Harekatını destekleyen A.B.D. 3ncü Ordu/A.B.D. K.K. Merkez Komutanlığı/Koalisyon Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığı (Kuveyt)’nda Komutan Yardımcılığı; Fort Monroe, Virginia (A.B.D.)’daki Eğitim ve Doktrin Komutanlığı karargahında Kurmay Yarbaşkanlığı; Saraybosna, Bosna-Hersek’te NATO İstikrar Kuvveti (SFOR) Karargahında Harekat Başkanlığı; Fort Stewart, Georgia (A.B.D.)’da 3ncü Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcılığı (Destek); Washington, D.C. (A.B.D.)’de Savunma Güvenlik Yardımı Makamı Harekat Başkanlığı ve Bosna-Hersek’te tarafların Dayton Barış Anlaşmasına uymalarını koordine eden 1nci Zırhlı Tümen Müşterek Askeri Komisyonları Başkanlığı vardır. Tümgeneral Stratman’ın önemli komutanlık görevleri ise Fort Riley, Kansas (A.B.D.)’ta 1nci Piyade Tümeni Topçu Grup Komutanlığı ve Basra Körfezi Harbi/Desert Storm Harekatında 3ncü Zırhlı, 1nci Piyade ve 1nci Zırhlı Keşif Tümenlerinin muharebe harekatını destekleyen 29ncu Topçu Alayının 2nci Tabur Komutanlığıdır.

Tümgeneral Stratman’ın madalya ve taltifleri arasında Savunma Üstün Hizmet Madalyası, Liyakat Madalyası, Bronz Yıldız, Değerli Birlik Madalyası ve muharebe ve barışı destekleme harekatıyla ilgili hizmet taltifleri vardır.