GÜNEYDOĞU AVRUPA MÜŞTEREK KOMUTANLIĞI

TARİHÇE

Türkiye NATO’ya 18 Şubat 1952 tarihinde katılmıştır. NATO makamları 11 Haziran 1952’de, bir müttefik kara kuvvetleri karargahının (LANDSOUTHEAST) İzmir’de kurulmasını kararlaştırdılar. Başlangıçta komutanlığın emir ve komutasını Amerikalı bir Korgeneral, yardımcılıklarını da bir Türk ve bir Yunanlı general deruhte etmiş ve karargahta Türk, Yunanlı ve Amerikalı askeri personel ve NATO sivil personeli görev yapmıştır. Karargah Korgeneral Willard G. WYMAN’ın 8 Eylül 1952 günü komutanlığı üstlenerek karargahını Şirinyer’de kurmasıyla fiilen tesis edilmiştir.

1954 yılından itibaren Fransız, İtalyan ve İngiliz askeri personeli komutanlıkta göreve başlamıştır. Aynı yıl karargah İzmir Alsancak’taki yeni binasına taşınmıştır.

1966’da Fransız askeri personelinin komutanlıktan ayrılmasıyla ilk önemli değişiklik meydana gelmiş, 1974’te ise Yunanlı personel komutanlıktan ayrılmıştır. 30 Aralık 1977 tarihinde NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı (SHAPE) ile Türk askeri makamları komutanlığın komuta yapısıyla ilgili olarak 1 Temmuz 1978 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir değişiklik yapılacağını açıklamışlardır. Buna göre komutan kadrosu bir Türk Orgeneral, komutan yardımcısı kadrosu da bir Amerikalı Tümgeneral tarafından doldurulacaktır. 30 Haziran 1978 tarihinde Amerikalı Orgeneral Sam WALKER, Komutan olarak görevini ilk Türk komutan olan Orgeneral Vecihi AKIN’a devretmiştir. 

İzmir Şirinyer’deki yeni karargah tesisinin inşası 1994 Mart ayında tamamlanmış ve karargah yeni tesise 1994 Nisan ayında taşınmıştır. 1994 Temmuz ayında komutanlık personeline Alman subaylar da katılmıştır. Karargahın bulunduğu Şirinyer’deki kışlaya 1996 Mart ayında komutanlığın ilk Türk komutanı olan Orgeneral Vecihi AKIN’ın adı verilmiştir. 1998 Ağustos ayında Karargaha Kanadalı subaylar da atanmıştır.

NATO’nun yeni askeri komuta yapısının 1 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, Avrupa Müttefik Komutanlığının Güney Bölgesinde müşterek kuvvet imkan ve kabiliyeti kazanılmış ve komutanlığın adı NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı olarak değişmiştir. Bu yeni yapının uygulanmasıyla birlikte 1999 yılının Eylül ayında Yunanlı ve İspanyol, 2000 yılının Mayıs ayında Hollandalı, Temmuz ayında da Macar personel komutanlık bünyesinde göreve başlamışlardır.